Audyty Informatyczne

Chciałbyś efektywniej zarządzać swoją firmą? Zastanawiasz się czy posiadane przez Twoją firmę zasoby spełniają wymogi bezpieczeństwa i chronią Twój majątek? Nie jesteś pewien czy są one wykorzystywane legalnie i zgodnie z prawem? Odpowiedzi na te pytania uzyskasz dzięki audytowi informatycznemu, który dostarczy Ci rzetelnych i niezbędnych informacji do podejmowania decyzji, a także pozwoli uniknąć ewentualnych przykrych konsekwencji.

Co to jest Audyt?

Audyt to usługa służąca analizie i ocenie zasobów przedsiębiorstwa oraz jego obecnej sytuacji. Zakres audytu obejmować może wybrane stacje robocze, systemy operacyjne, a nawet całe systemy informatyczne w firmie. To na jego podstawie uzyskasz pełną i aktualną informację nt. posiadanego sprzętu, licencji oraz zainstalowanego oprogramowania.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt?

Dzięki audytowi można wykryć wszelkie nieprawidłowości i podjąć odpowiednie działania naprawcze. Uzyskane informacje pozwolą Ci m.in. uporządkować infrastrukturę IT w firmie, zagwarantować legalność wykorzystywanego oprogramowania, zapewnić bezpieczeństwo danych przed nieautoryzowanym dostępem, podnieść efektywność wykorzystania sprzętu poprzez lepsze przyporządkowanie zasobów pracownikom, zapewnić jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem, określić odpowiedzialność za urządzenia oraz przygotować i zoptymalizować plan zakupów. Audyt informatyczny w znacznym stopniu ułatwia bowiem efektywne zarządzanie posiadaną infrastrukturą techniczną i oprogramowaniem w firmie.

co-po-audycie.png

Kiedy warto przeprowadzić?

Istnieje wiele powodów i przyczyn dla których przeprowadzana się audyty. Najczęściej ma to miejsce:
 • okresowo – profilaktycznie, w celu zaktualizowania posiadanej wiedzy i zasobów
 • jeżeli nigdy nie przeprowadzano audytu informatycznego w firmie
 • jeżeli infrastruktura informatyczna jest zaniedbana (np. zajmował się nią niekompetentny pracownik) i wymaga uporządkowania
 • kontrolnie – w celu zweryfikowania prowadzonej strategii zarządzania zasobami i podjęcia odpowiednich działań naprawczych

Jakie są rodzaje audytów?

W zależności od potrzeb możesz skorzystać z następujących rodzajów audytu:
 • legalności – na jego podstawie następuje weryfikacja legalności oprogramowania obecnego w firmie oraz ocena wykorzystywania go zgodnie z prawem. Pozwala uniknąć kar za nielegalne wykorzystywanie oprogramowania.
 • oprogramowania – określa on rodzaje posiadanych aplikacji, licencji oraz sposobów ich wykorzystania w firmie. Sprawdzane są również rodzaje plików dostępnych na stacjach roboczych. Audyt ten wskazuje ponadto, jakie oprogramowanie jest kluczowe dla biznesu, jakie stanowi zbędny wydatek przedsiębiorstwa, a jakie nie ma związku z wykonywaną pracą np. gry, filmy, muzyka, programy do pobierania danych z Internetu (np. torrenty) etc. Audyt ten pozwala uniknąć kar poprzez wyeliminowanie ww. zagrożeń.
 • sprzętu – audyt ten dostarcza informacji o posiadanym przez firmę sprzęcie, pomaga przyporządkować zasoby odpowiednim pracownikom oraz pozwala określić odpowiedzialność za poszczególne urządzenia. Jest on również bardzo pomocny w przypadku wszelkich awarii – pozwala wymienić zepsute części lub dostarczyć jednostki zapasowe. Podobnie jak audyt oprogramowania umożliwia bardziej efektywne zarządzanie firmą.
 • bezpieczeństwa danych – w ramach audytu bezpieczeństwa sprawdza się bezpieczeństwo przepływu informacji i dostępu do danych przez nieautoryzowane osoby trzecie.

Jakie są nasze zadania?

Audytorzy Safeguard przeprowadzają audyty dopasowane do wymagań i oczekiwań klienta. Wspólnie ustalamy ich zakres i cele jakie mają zostać osiągnięte. Dlatego wśród najczęściej wybieranych przez naszych klientów i partnerów znajdują się:
 • Ocena ryzyk i zagrożeń
 • Sprawdzenie działania kopii zapasowych (backupu)
 • Analiza bezpieczeństwa serwerów, DNS, firewalli, programów antywirusowych
 • Kontrola dostępów do systemu i danych spoza firmy
 • Kontrola zabezpieczeń sprzętowych, programowych oraz zasobów współdzielonych
 • Weryfikacja zgodności firmowego sprzętu z ewidencją
 • Sprawdzenie konfiguracji stanowisk roboczych
 • Kontrola dostępów i uprawnień użytkowników, uwierzytelnianie haseł
 • Analiza architektury i konfiguracji sieci
 • Sprawdzenie systemu obsługi poczty
 • Kontrola poszczególnych elementów systemu informatycznego przedsiębiorstwa
 • Propozycje rozwiązań i usprawnień